PERSONDATAPOLITIK

Ifølge Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), Direktiv 95/46/EC (Databeskyttelsesdirektivet) og Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen), har du ret til at blive informeret om, hvilke personoplysninger Høj Data, SE 17 05 90 33, indsamler og behandler om dig.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person, dvs. oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person, f.eks. navn, adresse, telefonnummer eller IP-adresser.

Når vi indsamler personoplysninger om dig, sikrer vi altid, at dette sker på en klar og tydelig måde, så du er bekendt med, hvilke former for oplysninger, der indsamles og hvorfor oplysningerne indsamles. Oplysningerne behandles fortroligt og videregives kun til vores samarbejdspartnere, hvis det har et nødvendigt formål, samt til offentlige myndigheder hvor dette er lovbestemt.