Som udgangspunkt har du et års garanti og et års reklamationsret på alle PC’er solgt af Høj Data ApS.

Dette er bedre end købeloven, der kun giver dig 6 måneders garanti og 18 måneders reklamationsret. Der kan være enkelte dele i maskinen, der er omfattet af en længere garanti f.eks. nogle typer harddiske, mens f.eks. batteriet til en bærbar PC kun er omfattet af et halvt års garanti og 18 måneders reklamationsret. Det er vigtigt at pointere at købeloven ikke giver 2 års garanti på solgte produkter og at reklamationsret ikke er det samme som garanti. Bemærk at du på ASUS bærbare og vores egen produktion af stationære computere altid har 2 års fuld garanti. For Asus bærbare gælder dog at der kun er 1 års garanti på batteriet.

Garanti og reklamationsret dækker ikke fejl der er opstået i software som følge af virus, spyware, slettede filer, manglende installering af opdateringer til styresystem, brugerfejl og ustabilitet forårsaget af installerede programmer. Garantien og reklamationsretten dækker heller ikke fejl forårsaget af egen installation af hardware.

Såfremt du ønsker at gøre brug af din garanti/reklamationsret skal det defekte udstyr indleveres til os, sammen med alle relevante manualer og driver cd’ere.

Hvis et produkt indleveres til reparation under henvisning til garanti/reklamationsret og der ikke bliver fundet fejl på produktet, betales der for medgået tid til test af produkt dog maks. kr. 284,00. Ved test/reparation af printere betales for nye blækpatroner såfremt der ikke medleveres funktionsdygtige originale blækpatroner. Ønsker du den defekte vare repareret hjemme hos dig selv betales for kørsel kr. 4,00 pr. km. og timeløn i kørselsperioden.

Der ydes ingen garanti for tab af data i forbindelse med reparation, hvorfor du skal sørger for at tage en fuldstændig backup af alle relevante data inden indlevering. Ønsker du at vi tager backup af dine data betales timesats for udført arbejde. Ved reparation ydes der 1 års garanti på de skiftede dele. Der er således ikke tale om en ny garanti på hele produktet.

Ved evt. reparation vil der kun blive geninstalleret de programmer maskinen blev leveret med da den blev solgt. Programmer installeret af køberen som f.eks. homebank, internet, email og lign. vil kun blive installeret på timeløn.

Du kan læse mere om dine rettigheder som forbruger på www.forbrug.dk. Herunder et kort uddrag af de vigtigste regler om reklamation og garanti.

1. REKLAMATIONSRET: Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 18 måneder ligger hos kundens. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

2. GARANTI: Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret udover købelovens 6 måneder.

3. OMBYTNINGSRET: Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1. januar 2002. Det er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis kravet ikke påføre sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

4. FORMODNINGSREGLEN: Denne regel betyder at inden for de første 6 måneder efter køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første 6 måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.